به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به تغییر سامانه پایان نامه ها به سامانه پژوهشیار ( ris.iau.ac.ir ) ، جهت اطلاع از نحوه ارائه پروپوزال در سامانه جدید به سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس و بخش "سامانه پژوهشیار" مراجعه نمایید.
شماره داخلی امور پایان نامه 1267
شماره داخلی امور پژوهش 2425
امروز چهارشنبه 29 دي 1400
راهنمای دانشجو