دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
شماره داخلی امور پایان نامه 1267
شماره داخلی امور پژوهش 2425
امروز دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
راهنمای دانشجو