به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت استفاده از سامانه پایان نامه ها به دلیل سازگاری بهتر بالاخص هنگام پیوست مستندات از مرورگر "گوگل کروم" استفاده نمایید.
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند حسب تصمیم دانشکده علاوه بر ثبت سیستمی پروپوزال نسخه کاغذی ان نیز پس از تایید وامضا استادان راهنما ومشاور (درصورت داشتن مشاور) میبایست تحویل کارشناس گروه گردد تا پس از بررسی ودرصورت تایید وتصویب درگروه جهت سیر مراحل بع
شماره داخلی امور پایان نامه 1267
شماره داخلی امور پژوهش 2425