میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
123456789
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
عباس نسب سردره صدیقه 1010
سایبانی علیرضا حقوق جزا و جرمشناسی 1316
بهبودی محمد مدیریت 55
جوکار علی اکبر مدیریت 55
قیاسی سمیرا مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب 77
دن عبدالله 1010
امیری محمدصالح 1010
باباپور زهرا 910
یوسفی عماد 55
معین زاده سیدنظام الدین 10
مینا محسن 33
حائری نورا 1010
مدرس نجف آبادی سیدسعید 05
علیمرادی مریم 1010
براهیمی عباس 55
محقق زاده مهسا 55
حیدری حسین 45
عسکری مهین 55
پاکدامن شهلا 55
نیک منش لیلا 55
نمازی شعله 55
مویدی فرح 55
صدیق سیدحمزه 55
ذاکری مختار 55
شیبانی تزرجانی فاطمه 25
فلاح چای سیدرضا 55
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
اسفندیاری سکینه شیمی 1010
رضایی طیبه 1010
قورچیان نادرقلی 66
پریوش جعفری 66
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 40
خیاطی غلامرضا 60
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
بامداد علی 44
تاج الدینی لادن 55
مفیدی روح الله 33
ضیاپور معصومه 56
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
آشوری عبدالرضا 66
هاشمی فشارکی محمود 33
شجاعی علیرضا 55
رحیمی مجید 1010
ذکری عباس 66
123456789