میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
123456789
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
عباس نسب سردره صدیقه 1010
حاجی علیزاده کبری 1920
سایبانی علیرضا حقوق جزا و جرمشناسی 35
بهبودی محمد مدیریت 55
جوکار علی اکبر مدیریت 05
بوستانی علیرضا 55
مینا محسن 33
زارعی اقبال 67
عسکری مهین 55
پاکدامن شهلا 55
نیک منش لیلا 55
یوسفی عماد 55
معین زاده سیدنظام الدین 1010
هاشمی سید عبدالجبار 55
براهیمی عباس 55
هاشمی زاده سیدرضا 43
فرهنگ اصفهانی میترا 55
محقق زاده مهسا 55
حیدری حسین 55
نجارپوریان سمانه 55
صادقی فرد مریم 55
شیبانی تزرجانی فاطمه 55
فلاح چای سیدرضا 55
افراز شهرام 1010
شهریاری عبدالنعیم 14
پریوش جعفری 66
نمازی شعله 55
مویدی فرح 55
صدیق سیدحمزه 55
ذاکری مختار 55
محمدی کورش 55
دادخواه سهیل صنایع 1010
اصغرخواه مهدی 00
ثبوتی هومن 1011
اسفندیاری سکینه شیمی 1010
رضایی طیبه 1010
قورچیان نادرقلی 66
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
ضیاپور معصومه 56
موسوی فاطمه 55
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 40
خیاطی غلامرضا 60
123456789