میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
سایبانی علیرضا حقوق جزا و جرمشناسی 45
قاسمی حمید حقوق جزا و جرمشناسی 00
رهگشای سیما حقوق 00
بهبودی محمد مدیریت 55
جوکار علی اکبر مدیریت 05
ثبوتی هومن 1111
اسفندیاری سکینه شیمی 1010
رضایی طیبه 1010
وکیلی فرد حمیدرضا حسابداری 66
پریوش جعفری 66
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
شفیعی احسان 00
دادخواه سهیل صنایع 1010
غلامپور محمد 910
اصغرخواه مهدی 00
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 40
خیاطی غلامرضا 60
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
تاج الدینی لادن 55
مفیدی روح الله 33
ضیاپور معصومه 56
موسوی فاطمه 55
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
هاشمی فشارکی محمود 33
شجاعی علیرضا 55
رحیمی مجید 1010
ذکری عباس 66
کشتکاران پریناز 66
بامداد علی 44
کاظمیان فرهاد 44
نوری اکبرآبادی وحیده 33
مهدی زاده محمدهادی 1111
طهماسبی ارسلان 66
یزدان پناه مهرداد 66
آشوری عبدالرضا 66
عامری حمیدرضا 36
پورمند حسنعلی 66
سرپرست عباسه 66
گرکانی سیدامیرحسین 1111
قاسمی محسن 77
محمدی زاده غلامحسین 88
رسولی ناد قدرت الله 66
خاکپور مژگان 55
حسینی سیدبهشید 36
12345678