میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
سایبانی علیرضا حقوق جزا و جرمشناسی 45
قاسمی حمید حقوق جزا و جرمشناسی 00
رهگشای سیما حقوق 00
بهبودی محمد مدیریت 55
جوکار علی اکبر مدیریت 05
ثبوتی - 1010
عموزاد خلیلی حسین صنابع 90
رضایی پیمان زمین شناسی 1010
مجیدی علیرضا 1010
شفیعی احسان 00
راستی اردکانی رضا 710
دادخواه سهیل صنایع 1010
غلامپور محمد 910
دهبان مهری 1010
اصغرخواه مهدی 1010
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
موسوی فاطمه 33
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 40
طباطبایی عقدا سید طاها 1010
خیاطی غلامرضا 60
محمدیان خراسانی روشنک 33
حیدری مقدم رامین 33
ضیاپور معصومه 33
حسین پورکوهشاهی احمد 33
ناجیان محمد 33
پویه نوروز 33
ذکری - 33
کشتکاران - 33
بامداد علی 33
تاج الدینی لادن 33
مفیدی روح الله 33
احمدی فریال 23
یزدان پناه - 33
آشوری عبدالرضا 33
هاشمی فشارکی - 33
شجاعی علیرضا 33
اسکندری حمید 23
رحیمی مجید 33
قاسمی محسن 33
محمدی زاده غلامحسین 33
کاظمیان فرهاد 33
نوری اکبرآبادی وحیده 33
12345678