میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
کامرانی احسان شیلات 1111
سایبانی علیرضا حقوق جزا و جرمشناسی 45
قاسمی حمید حقوق جزا و جرمشناسی 00
رهگشای سیما حقوق 00
بهبودی محمد مدیریت 55
دادخواه سهیل صنایع 1010
غلامپور محمد 910
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
شفیعی احسان 00
راستی اردکانی رضا 910
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 40
طباطبایی عقدا سید طاها 1010
خیاطی غلامرضا 60
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
ضیاپور معصومه 33
حسین پورکوهشاهی احمد 33
ناجیان محمد 33
پویه نوروز 33
موسوی فاطمه 33
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
بامداد علی 33
تاج الدینی لادن 33
مفیدی روح الله 33
احمدی فریال 23
محمدیان خراسانی روشنک 33
حیدری مقدم رامین 33
هاشمی فشارکی - 33
شجاعی علیرضا 33
اسکندری حمید 33
رحیمی مجید 33
ذکری - 33
کشتکاران - 33
کاظمیان فرهاد 33
نوری اکبرآبادی وحیده 33
مهدی زاده - 33
طهماسبی ارسلان 33
یزدان پناه - 33
آشوری عبدالرضا 33
پورمند حسنعلی 33
میرزاکوچک خوشنویس احمد 13
سرپرست عباس 33
گرکانی امیرحسین 33
قاسمی محسن 33
محمدی زاده غلامحسین 33
12345678