میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


گروه:
123456789
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیدطراح جمال 00
عباس نسب سردره صدیقه 100
قیاسی سمیرا مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب 70
كمال زاده حسام الدین 24
اسمعیل پور فداكار شاهین 30
مظلوم رهنی علیرضا حقوق خصوصی 40
حاتم احمد 30
دن عبدالله 100
امیری محمدصالح 100
فروغی فرد حجت الله 00
افهمی رضا 20
محرابی شهربان 20
حسن زاده مهدی سازه 30
پاکدامن شهلا 50
نیک منش لیلا 50
یوسفی عماد 50
معین زاده سیدنظام الدین 10
مدرس نجف آبادی سیدسعید 00
علیمرادی مریم 100
اسفندیاری سکینه شیمی 100
رضایی طیبه 100
قورچیان نادرقلی 60
مویدی فرح 50
محقق زاده مهسا 50
حیدری حسین 50
خراسانیان مهدی 50
میرزایی خلیل آبادی محمد علی 50
مصلایی پور مسعود 60
همتی سیدجلال 50
بیگی رضا 50
حاجی صفری محمود 80
مفیدی روح الله 30
ضیاپور معصومه 60
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 00
‌‌ خواجویی‌نژاد ‌صدیقه‌ 40
‌ ‌حسین‌خانی جواد‌ 10
خیاطی غلامرضا 60
هاشمی فشارکی محمود 30
شجاعی علیرضا 50
رحیمی مجید 100
ذکری عباس 60
کشتکاران پریناز 60
تاج الدینی لادن 50
مسلمی حقیقی محمد 60
پورمند حسنعلی 60
گرکانی سیدامیرحسین 110
قاسمی محسن 70
کاظمیان فرهاد 40
آشوری عبدالرضا 60
زندی یوسف 50
123456789