میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسي عددي اثر همگرایی دیواره جانبی در شوت های مستطیلی و ذوزنقه ای شکل با استفاده از نرم افزار flow-3d علیرضا باوقار1397/10/2712:00 اتاق دفاع ساختمان