میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی نقش سیستم های حسابداری مدیریت در توسعه ی سرمایه ی فکری شرکت های تولید قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهرامپور مسرور1400/04/0210:00 تعیین نشده